25-09-2020: Ons lid Jan Kloek heeft meegewerkt aan de fokkerij van dit mooie grote konijn en zo nieuwe liefhebbers enthousiast gemaakt voor onze mooie hobby.

September 2013 en 2014: Johan Knoppert wint tweemaal achtereen bij  de konijnen.